REGULAMIN KONKURSU

Data publikacji: 2022-05-04, autor: Klaudia Piwowarczyk

REGULAMIN KONKURSU


§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany dla kibiców oraz miłośników siatkówki na platformie społecznościowej Facebook.
2. Organizatorem Konkursu („Organizator”) jest BBTS S.A. z siedzibą przy ul. Karbowej 26, 43-300 Bielsko-Biała.
3. Nagrodę ufundował klub sportowy BBTS S.A. z siedzibą przy ul. Karbowej 26, 43-300 Bielsko-Biała.
4. Udział w konkursie można wziąć wyłącznie na platformie Facebook, na profilu Organizatora, pod postem konkursowym.

§ 2
ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
b) nie jest pracownikiem BBTS S.A.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi spełniać warunki zgodnie z § 2 pkt 1.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie jest koszulka meczowa.
2. Zwycięzcą konkursu jest Uczestnik wyłoniony przez Organizatora, który na profilu facebook’owym klubu (https://www.facebook.com/bbtsbielsko) pod postem z dnia 04.05.2022r. umieści komentarz spełniający warunki zawarte w poście. Konkurs trwa do 7.05.2022r. do godziny 12:00.
3. Zwycięża dwóch Uczestników, którzy zdaniem Organizatora umieścili w komentarzu pięć najciekawszych skojarzeń oraz spełnili warunek oznaczenia dwójki znajomych.
4. Jakiekolwiek wątpliwości dotyczące zasad konkursu oraz regulaminu i ich interpretacji rozstrzyga Organizator.
5. Informację o zwycięzcach Organizator przekaże w komentarzu pod postem konkursowym w dniu 7.05.2022r. z profilu BBTS Bielsko-Biała.
6. Komentarz ze skojarzeniami oraz oznaczeniem dwójki znajomych opublikowany przez Uczestnika pod zdjęciem jest jednoznaczny z udziałem w konkursie.
7. Nagroda będzie do odbioru osobistego w dniu trzeciego meczu finałowego rozgrywek Tauron I Ligi w hali pod Dębowcem w Bielsku-Białej przy ulicy Karbowej 26. W razie problemów z odbiorem osobistym Uczestnik skontaktuje się z Organizatorem i ustali sposób przekazania nagrody.
8. Zgodnie z regulaminem serwis Facebook nie ponosi odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez BBTS S.A.
9. Platforma Facebook nie sponsoruje, nie nadzoruje oraz nie prowadzi konkursu, a jest wyłącznie jego pośrednikiem.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest posiadanie przez Uczestnika Konkursu konta społecznościowego w serwisie Facebook oraz kontakt ze wspomnianego profilu w wiadomości prywatnej z profilem klubu BBTS Bielsko-Biała.
2. Udział w konkursie wiąże się z akceptacją niniejszego regulaminu przez Uczestnika. Jednocześnie wyraża on zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych na rzecz wyłonienia zwycięzcy przez Organizatora i przekazanie przez niego nagrody w dniu meczu.
§ 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień tego Regulaminu. Niemniej fakt ten nie powinien wpłynąć na pogorszenie warunków do udziału w Konkursie. Regulamin obowiązuje od czasu publikacji w serwisie.
BBTS S.A.

wykonanie: Strony internetowe Bielsko-Biała

Zdjęcie drużynowe
Wersja na bardzo duże ekrany / stacje robocze Wersja na duże ekrany / laptopy Wersja na tablety Wersja na smartfony